Curriculum Vitae

 • Født den 20. oktober 1946 i København
 • Lærereksamen i 1971 fra Blågårds Statsseminarium og herefter lærer i folkeskolen.
 • Medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse 1969-72
 • Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 1971-75 og fra 1977-
 • Helle Degn har været medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketingets Finansudvalg, Udenrigsudvalget og formand for Folketingets Uddannelsesudvalg, uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet 1985-92, og bistandspolitisk ordfører fra 1982-92.
 • Medlem af Danmarks Delegation ved FNs kvindekonferencer i 1975, 1980, 1985, 1995 og 2000. Medlem af bestyrelsen for Interparlamentarisk Union fra 1977. Medlem af Danske Kvinders Nationalråds styrelse 1977-83. Formand for Dansk-Tanzaniansk Venskabsforening 1980-82 og i samme  periode medlem af FN-Forbundets styrelse.
 • Formand for Ligestillingsrådet 1982-87.
 • Medlem af Regeringens Børnekommision 1975-81.
 • Medlem af Socialdemokratiets organisatoriske udenrigsudvalg, ligestillings-, uddannelses- og forskningspolitiske udvalg.
 • Minister for udviklingsbistand i perioden januar 1993-september 1994.
 • 1993 Wien. Deltog som udviklingsminister i FN's Konference om Menneskerettigheder
 • 1994 - September: Udenrigs- og sikkerhedspolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Vicepræsident for OSCE og formand for den danske OSCE-delegation (Tidl. CSCE). Vicepræsident for Socialist International Women. Medlem af Europarådet og vicepræsident for dets økonomiske udvalg. Medlem af Folketingets Finansudvalg.
 • 1995 - Rådgiver for FN's Generalsekretær Boutros Boutros-Ghali vedr. Det Sociale Topmøde i København.
 • 1995 - Medlem af Rockefeller Foundation`s tænke-tank vedr. Befolkningspolitik.
 • 1997 - Udnævnt til "Woman of the Year - 1997" af American Bibliografic Institute.
 • 1997 - August: Formand for Netværket P.D. Burma
 • 1998 - Januar: Valgt til formand for Udvalget for Økonomi og Udvikling i Europarådets parlamentariske forsamling i Strassbourg
 • 1998 - Juli: Valgt til Præsident for OSCE PA
 • 1998 - Oktober: Første danske kvinde 25 år i Folketinget
 • 1999 - Januar: Genvalgt til formand for Udvalget for Økonomi og Udvikling i Europarådets parlamentariske forsamling i Strassbourg
 • 1999 - Juli: Genvalgt som Præsident for OSCE PA
 • 1999 - November: Fratræder som vice-præsident for Socialist Internationale - Women efter 6 år på posten.
 • 2000 - Juli: Fratræder som Præsident for OSCE PA efter 2 år på posten
 • 2000 - September: Forlader Folketinget efter næsten 27 år
 • 2000 - Oktober: Tiltræder som Kommissær for Østersørådet for Demokratisk Udvikling
 • 2004 - Januar: Fratræder som Kommissær for Østersørådet for Demokratisk Udvikling
 • 2004 - Juni: Bestyrelsesmedlem for Rehabiliterings centret for etniske kvinder i Danmark. RED
 • 2005 - Maj: Præsidiemedlem af International Club of Copenhagen. ICC
 • 2005 - Oktober: Formand for bestyrelsen for RED.
 • 2006 - Medl. af tænketank vedr. Socialøkonomi
 • 2006 - Udnævnt som ambassadør for Dansk Folkehjælp
 • 2008 - Fratræder som bestyrelsesformand for RED.
 • 2008 - Formand for Mandela Center i Danmark
 • 2010 - Medlem af Det Indsamlingsetiske Nævn
 • 2011 - Efter eget ønske: næstformand for Mandela Center i Danmark.

Ajourført/Updated: 11. oktober 2011 / Web-redaktion