Hans Jørn Storgaard Andersen
er ansvarlig for disse sider, som blev produceret i årene 1997-2000. Her blev Helle Degn blev udnævnt til Kommissær for Østersørådet, og der findes også et web-sted for denne periode, der varede til den 1. januar 2004.

Teknikken dengang var Microsoft Frontpage, som var helt fint til en begynder. Men .. med tiden er jeg kommet til den erkendelse, at 'open source' programmer er mere tilforladelige, så derfor er også dette web-sted ved at undergår en forandring, så alt overflødigt teknik forsvinder og opmærksomheden koncentreres om indholdet.
Arbejde/Hjem telefon epost & web
Danmarks Biblioteksskole
Birketinget 6
2300 København S
3258-6066
3234-1474
ha@db.dk
www.db.dk/ha
Klosterbakken 13,
3500 Værløse
4448-4150
5059-8150
post@hansjorn.dk
www.hansjorn.dk

På Socialdemokraternes Intranet skrev jeg dengang om mig selv:

Ungt og uerfarent medlem af Socialdemokratiet - selvom jeg ikke er født i går.

Mål: At få gjort Socialdemokratiet levende på Internet! Og så ser jeg gerne, at vi får en 40% vælgertilslutning ved næste Folketingsvalg!

Web: Er Webmaster for Helle Degn tidl. socialdemokratisk folketingsmedlem valgt i Ballerup-kredsen og for daværende Fødevareminister og nuværende folketingsmedlem Ritt Bjerregaard, valgt i Lejre-kredsen.

Søgemuligheder på denne web: FreeFind-søgning

Ajourført/Updated: 17. juni 2005