NYHEDSBREV

August/September 2000


Med dette lidt anderledes nyhedsbrev, ønsker jeg at sige alle venner og kolleger i Ballerupkredsens område tak for 25 års venskaber og samarbejde i og omkring Socialdemokratiet.

Som nogle af jer sikkert ved er jeg blevet udnævnt til at være Kommissær for Demokratisk Udvikling for Østersørådet. Jeg tiltræder min ny stilling pr. 1. oktober. Her kræves det af mig, at jeg er fuldstændig uafhængig, derfor må jeg fratræde alle mine indenlandske og udenlandske politiske tillidsposter.

Det har været en meget svær beslutning for mig at træffe. Jobbet som kommissær ligger fuldstændig i tråd med det jeg har arbejdet for både nationalt og internationalt i de sidste mange år, men ved at tiltræde denne stilling skal jeg samtidig sige farvel til en virkelig stor del af mit liv. Man kan faktiske kalde det min anden familie og som min søn på 28 år sagde: "Jamen det vil jo sige at "vi" skal forlade Folketinget" - for i mands minde (i hele hans minde) har "vi" altså det vil sige hele familien været i Folketinget.

I Folketinget har jeg været så privilegeret at få lov til at prøve kræfter som Udvalgsformand, Nævnsformand og som socialdemokratiets ordfører på folkeskole-, bistands- samt sikkerheds- og udenrigspolitikken. Jeg har fået lov til at være minister, været medlem af Europarådet og OSCE's parlamentsformand for kollegaer fra 54 lande. Det er en kæmpe tillidserklæring, som jeg er meget taknemmelig for at kunne medbringe i min livsbagage.

Jeg vil takke jer for den utrolig fine opbakning jeg har modtaget fra jer. For det gode politiske samspil vi har haft enten vi har været på trapper eller torve i valgkamp, til møder og debatter rundt om i Kredsen. Vi har frosset, svedt og taget op- og nedture sammen - Jeg fra DSU til ministerposten og parlamentsformandsposten.

Hvis man her på falderebet skulle opregne nogle politiske milepæle vi har opnået sammen, vil jeg nævne følgende;

  • vi fik lavet Folkeskole love, skolebestyrelser og en Børnekommission
  • vi fik gennemtrumfet retten til fri abort, etableringen af Ligestillingsrådet og mere lige vilkår mellem mænd og kvinder både herhjemme og med alle FN's Verdens Kvindekonferencer.
  • vi fik lavet solidaritetsarbejde med de fattigste folk i de fattigste lande
  • vi fik samlet Europa og arbejdet på at respekten for demokrati, parlamentarisme og menneskerettigheder skal gælde for alle.

Jeg ved, at den Folketingskandidat I nu skal finde som min efterfølger, vil få en kreds, der er nytænkende og aktiv. Den nye kandidat vil blive taget godt imod med åbne arme og af et hold der er klar til fornyelsen.

Som "kaffeklubben" fra 1971 skabte fornyelse i Socialdemokratiet - sådan håber jeg for Socialdemokratiet og for jer, at I må få givet jeres bidrag til det nye hold, den unge generation, der skal stå klar til at tage over.

Endnu engang tusind tak for vores "sølvbryllups" tid sammen i en epoke af dansk politisk historie hvorom man kan sige - at vi gjorde en indsats. Tak og held og lykke fremover

Helle Degn

P.s. Man kan stadig finde mig på www.degn.dk eller www.cbss-commissioner.org