Helle Degn er fra d. 1. oktober 2000 blevet kommissær for Østersøområdet for menneskerettigheder og demokratisk udvikling.
Denne web er derfor at betragte som et arkiv fra samme dato.

Helle Degn was appointed Commissioner of the Council of the Baltic Sea States on Democratic Development .
This web will be considered an archive from October 1st., 2000.

Jeg er Socialdemokrat valgt i Ballerupkredsen.

Lige nu arbejder jeg som Socialdemokratiets sikkerheds- og udenrigspolitiske ordfører.

Herhjemme er jeg formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, og formand for folketingets delegation til OSCE, som er en sikkerheds- og samarbejdsorganisation for alle regeringer i Europa, USA og Canada. Jeg har været præsident i OSCE PA 1998-2000, udover at være leder af den danske delegation og partigruppeformand for den største partigruppe, socialisterne i denne organisations parlamentariker del.

Jeg arbejder som medlem af Europarådet, her er jeg formand for udvalget for Økonomi og Udvikling og suppleant i udvalget, som skal godkende nye ansøgerlande til Europarådet. Finansudvalget er jeg også medlem af og Socialdemokratiets sikkerheds- og udenrigspolitiske udvalg. Endelig deltager jeg i Socialist Internationale og i Socialistisk Internationale kvindesektion, hvor jeg var vicepræsident.

Da jeg første gang blev valgt til Folketinget var jeg 24 år. Derfor er jeg for tiden den kvinde, der har den højeste anciennitet som medlem af Folketinget, nemlig 26 år - hvoraf jeg i næsten 2 år også sad som Minister for Udviklingsbistand. Før den tid var jeg formand for Ligestillingsrådet i 5 år, formand for Folketingets Uddannelsesudvalg, medlem af Regeringens Børnekommission i 5 år, medlem af Radiorådet og Det Kongelige Teaters Tilsynsråd.

Jeg er medlem af to "tænketanke" - en af Rockefeller Fonden financieret "tænketank" samt af en ny "virtuel tænketank" Headstar om den digitale økonomi - efter at jeg  har deltaget i FN-arbejde og var leder af den danske delegation til Befolkningskonferencen i Cairo, og efter at jeg har deltaget i alle FN's Kvindekonferencer og som medlem af FN's Kvindekommission.

Af bøger har jeg været medforfatter til Breve fra en Kaffeklub, Børnekommissionens betænkning om børn og boliger og jubilæumsbogen ved kvindernes 75 års valgret "Kvinder på Tinge".

Velkommen på nettet - hvis du kontakter mig må du venligst ruste dig med lidt tålmodighed, da du jo af ovennævnte grunde vil kunne se, at en del af mit arbejde stadig ligger uden for Danmarks grænser.

Helle Degn - æresmedlem af Europarådet
Europarådets medajle
Præsidenten Lord Russell-Johnston siger tak til Helle Degn med livsvarigt æresmedlemsskab og medalje. Klik her ..

Et farvel til Helle Degn /MF
Farvel til Helle Degn
 i Ballerupkredsen lørdag d. 23 september. Klik her ..

Kvinders stemmer BESTEMMER!

og senere samme dag på Rådhuspladsen blev der også sagt farvel bl.a. til de socialdemokratiske kvinder og til Statsminister Poul Nyrup Rasmusen. Klik her ..

Ajourført/Updated: 10. august 2002 / Webmaster / Start - ©Brug af billeder kræver Helle Degns godkendelse