Udenrigspolitisk Nævn's udvalgsværelse

Begivenheder i 2000

Stabilitets Pakt mødet i Zagreb, Croatien den 11.-13. Sept.2000
Klik her for billede

Rejse til Indien
Nævnet i Indiens Parlament og til møde med Udenrigsudvalget
Klik her for billeder fra Indien

Møde mandag den 10 januar 2000
14 amerikanske Kongresmedlemmer kom til Danmark for at mødes med Folketingets medlemmer af bl.a. Udenrigspolitisk Nævn. De ville gerne drøfte: Menneskerettigheder og Europapolitik.
Klik her for mere om mødet

Møder i 1999

Møde mandag den 3 maj 1999
Den palæstinensiske leder Yassir Arafat besøger Danmark
Klik her for mere om mødet

Møde lørdag den 3 april 1999 kl.12:00
Klik her for mere om mødet

VALGREGLER

Lov nr. 54 af 5. marts 1954 § 1, jf. grundlovens § 19, stk. 3:

"Ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter afholdelse af folketingsvalg nedsættes et udenrigspolitisk nævn, bestående af 17 medlemmer, der vælges blandt Folketingets medlemmer efter forholdstal. På tilsvarende måde vælges et lige så stort antal stedfortrædere, der indtræder i stedet for medlemmerne, når nogen af disse er forhindret."

Sammensætning ved nedsættelsen

Medlemmer:

Hans-Pavia Rosing (S)
Helle Degn (S)
Henning Gjellerod (S)
Ingrid Rasmussen (S)
Jacob Buksti (S)
Holger K. Nielsen (SF)
Arne Melchior (CD)
Jørgen Estrup (RV)
Søren Søndergaard (EL)
Uffe Ellemann-Jensen (V)
Ellen Kristensen (V)
Anders Fogh Rasmussen (V)
Svend Aage Jensby (V)
Per Stig Møller (KF)
Pia Christmas-Møller (KF)
Pia Kjærsgaard (DF)
Peter Skaarup (DF)

Formand: Helle Degn (S)

Næstformand: Anders Fogh Rasmussen (V)

Sekretær:
Sekretariatsfunktionerne varetages af International Afdeling i Folketinget (lok. 36 09 og 36 36) og
Nævnssekretariatet i Udenrigsministeriet (33 92 06 61).

kilde: www.folketinget.dk   (seneste ændring 15/12 98)

Ajourført/Updated: 7. feb. 2004 - ©Brug af billeder kræver Helle Degns godkendelse