Helle Degn foran Folketingets talerstol
Helle Degn foran Folketingets talerstol

 • Forespørgsel F43 9.maj 2000
  Beijing + 5 er som titlen signalerer Regeringernes opfølgning på FN's Kvindekonference i Beijing 1995.
  Hvad er der så opnået af resultater, ikke blot fra 1995-2000, men fra 1975 til år 2000 ?

  Læs videre her ..

 • Forespørgsel F29 30. marts 2000
  »Hvad kan regeringen oplyse om sine planer for en styrkelse af OSCE og dens aktiviteter, og hvad agter regeringen at gøre for at styrke samarbejdet mellem den parlamentariske forsamling og ministerdelen?«
  Læs videre her ..

 • Ordførertale R10 29. marts 2000
  Redegørelse om humanitær intervention på grundlag af DUPI's udredning om humanitær intervention.
  Læs videre her ..

 • Ordførertale F36 14.mar.00
  Jeg vil gerne starte med at takke statsministeren for hans redegørelse.
  Denne forespørgsel, som er stillet af Dansk Folkeparti, er alene rettet mod et dansk sagsforløb, hvor den samlede højrefløj tillader sig selv at køre helt ud af tangenten.
  Læs videre her ..

 • Åbningstale i Folketinget 7 okt.99
  Et nyt blad er ved at blive vendt i Europas historie netop i disse år. En Berlinmurs fald, en Golfkrig, Bosnien, Kosovo, jordskælv i Tyrkiet og Grækenland har alt i alt sat ting i perspektiv for os og sat gang i nye krav om nye reaktionsevner - ret spændende og ret udfordrende for os.
  Læs videre her ..

 • Tale i Folketinget 11 maj 99
  "Hvad kan ministeren - på baggrund af resultatet af NATO-topmødet den 23.-25. april 1999 - oplyse om den danske regerings holdning til planerne om sikkerheds- og forsvarspolitiske beslutninger på EU-topmødet i Køln i juni?"
  Læs videre her ..
  ..

 • Tale i Folketinget 16 apr.99
  Forespørgsel til udenrigsministeren om den politiske, militære og humanitære situation i Kosovo.
  »Hvad kan ministeren oplyse om den politiske, militære og humanitære situation i Kosovo?«

  Læs videre her ..

 • Tale i Folketinget 1 mar.99
  Enhedslisten har med dette forslag bedt os om en tilkendegivelse af om mandatet fra 19.2.98 holder. For den socialdemokratiske gruppe gør det - og jeg takker for ministerens klare melding om hele processens forløb.
  Læs videre her ..
 • Tale i Folketinget 9 feb.99
  NATOs rolle i Europa og Europas rolle i NATO er under forandring. NATOs forhold til EU, OSCE og FN vil blive trukket op ved 50 års jubilæumsmødet mødet i Washington, ved de to EU-topmøder og ved OSCE’s topmøde i november.
  Læs videre her ..

 • Tale i Folketinget 8 okt.98
  Den Internationale forpligtigelse også for en aktiv dansk Sikkerhedspolitik, blev klart udtrykt ved Det Sociale Topmøde i 95. Social udvikling og væk fra fattigdommens skel.
  Fordelingen af materielle værdier og kampen om de åndelige værdier - vil være udfordringen på vores vej ind i det 21.århundrede.

  Læs videre her ..

Helle Degn på sin plads i Folketingssalen
Helle Degn på sin plads i Folketingssalen

Ajourført/Updated: 7. feb. 2004 - ©Brug af billeder kræver Helle Degns godkendelse