Image02.jpg (29826 bytes)
Folketingets Bibliotek

Image03.jpg (23400 bytes)
Kong Frederik IX underskriver Grundloven af 1953 (maleri)

Image04-Fællessalen.jpg (26549 bytes)
Fællessalen - Grundlovsforsamlingen i 1849 (maleri på endevæg)

Image05-Fællessalen.jpg (27977 bytes)
Fællessalen - vægmaleri af mere moderne tilsnit

Ajourført/Updated: 7. feb. 2004 - ©Brug af billeder kræver Helle Degns godkendelse