Pressemeddelelse DK 2/2000 4.januar 2000

ref.: Arne Madsen. Europarådets Pressekorrespondent
Bremerholm 6, 4., DK-1069 København K.

Vinter-session i Europarådets parlamentariske forsamling (Strasbourg, 24.- 28. januar 2000)

Nationale parlamentarikere fra Europarådets 41 medlemsstater mødes fra mandag den 24. til fredag den 28. januar til vinter- session i Europarådets parlamentariske forsamling. Desuden deltager gæstedelegationer fra Armenien, Azerbaidjan og Bosnien-Hercegovina.

På dagsordenen for sessionen står bl.a. 

 • Hastedebat om Tjetjenien
 • Situationen i Hviderusland
 • Bulgariens opfyldelse af medlemsforpligtelserne
 • Truslen mod demokratiet fra ekstremistpartier og -bevægelser
 • Restriktioner vedrørende asyl i medlemsstaterne
 • Sikring af sundheden for Europas befolkning.

Blandt gæstetalerne er EU-Kommissionens formand, Ramano Prodi, og OSCE's formand, Østrigs udenrigsminister Wolfgang Schüssel.

Henning Gjellerod er rapportør under debatterne om ekstremistpartier og -bevægelser, og Bulgariens overholdelse af medlemsforpligtelserne.

Den foreløbige dagsorden er trykt på bagsiden. De offentliggjorte rapporter kan findes på internet-adressen http://stars.coe.fr

Fra den danske Europaråds-delegation deltager: Elisabeth Arnold (RV), Henning Gjellerod (S), Hanne Severinsen (V), Sonja Albrink (CD), Helle Degn (S), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Klaus Kjær (DF) og Søren Søndergaard (EL).

Delegationsformand og -næstformand er henholdsvis Henning Gjellerod og Hanne Severinsen. Henning Gjellerod er desuden næstformand for Forsamlingen. Helle Degn er formand for Forsamlingens økonomiske udvalg.

Under sessionen kan de danske medlemmer kontaktes ved henvendelse til delegationskontoret, tlf. 00 33 3 88 41 26 57. Pressekorrespondenten kan kontaktes i pressecentret, tlf. 00 33 3 88 41 21 29.

Bemærk: Om mandagen vil der blive arrangeret et særligt program for tilstedeværende danske journalister. Interesserede bedes kontakte mig snarest muligt på tlf. 33 14 15 84 eller tlf. 33 92 47 37.


Foreløbig dagsorden for vinter-sessionen i Europarådets parlamentariske forsamling, Strasbourg 24.-28. januar 2000:

Mandaq den 24. januar (kl. 15 - 19.00)

 • Åbning af sessionen
 • Aktiviteter i Forsamlingen siden september?sessionen, herunder retssagen mod Öcelan samt observation af valgene i Georgien, Ukraine (doc. 8603), Makedonien, Rusland og Kroatien.
 • Tale af Mexicos udenrigsminister, Rosario Green (Mexico fik observatørstatus ved Europarådet i december)
 • Demokrati og økonomisk udvikling (doc. 8458)
 • Ikke-formel uddannelse (doc. 8595)
 • Udtalelse om udkast til konvention om fremme af en voluntørtjeneste for unge (doc. 8597)

Tirsdag den 25. januar (kl. 10 - 20)

 • Truslen mod demokratiet fra ekstremistpartier og -bevægelser
 • Kl. 12: Tale af EU-Kommissionens formand, Romano Prodi, med efterfølgende spørgetid
 • Meddelelse fra Ministerkomitéen til Forsamlingen, ved for manden for Ministerkomitéen, Irlands udenrigsminister David Andrews, med efterfølgende spørgetid
 • EU's charter om grundlæggende rettigheder og EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Restriktioner vedrørende asyl i medlemsstaterne (doc. 8598)

Onsdag den 26. januar (kl. 10 - 20)

 • Situationen i Hviderusland
 • Kl. 12: Tale af Europarådets generalsekretær, Walter Schwimmer, med efterfølgende spørgetid
 • Bulgariens overholdelse af medlemsforpligtelserne
 • International adoption og børnenes rettigheder (doc. 8592)
 • Udtalelse om udkast til Protokol nr. 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Torsdag den 27. januar (kl. 10 - 19)

 • Hastedebat om Tjetjenien
 • Kl. 12: Tale af OSCE's formand, Østrigs udenrigsminister Wolfgang Schüssel, med efterfølgende spørgetid
 • Sikring af sundheden for Europas befolkning (doc. 8551) ? Forbud mod antibiotika i fødevareproduktionen (doc. 8591)

Kl. 19: Møde i Fælleskomitéen mellem Forsamlingen og Ministerkomitéen

Fredaq den 28. januar (kl. 10.00 - 14.00)

 • Økonomiske konsekvenser af jordskælvene i Tyrkiet og Grækenland (doc. 8594)
 • Sociale konsekvenser af jordskælvene i Tyrkiet
 • Illegal indvandring til Europa fra Nordafrikas Middelhavskyst (doc. 8599)