Pressemeddelelse DK 17/99

Council of Europe - Conseil de l'Europe

Efterårs-session i Europarådets parlamentariske forsamling

(Strasbourg, 20.- 24. september 1999)

Nationale parlamentarikere fra Europarådets 41 medlemsstater mødes fra mandag dan 20. til fredag den 24. september til efterårs-session i Europarådets parlamentariske forsamling. Desuden deltager gæstedelegationer fra Armenien, Azerbaidjan og Bosnien-Hercegovina. Under OECD-debatten deltager også parlamentarikere fra en række ikke europæiske OECD-lande.

På dagsordenen for sessionen, står bl.a.

Den politiske og økonomiske situation i Sydøsteuropa og Kosovo

Den humanitære situation i Forbundsrepublikken Jugoslavien, især i Kosovo og Montenegro

Slovakiets opfyldelse af medlemsforpligtelserne

OECD og verdensøkonomien

Ekstremistpartier og -bevægelse i Europa: en trussel mod demokratier

Valg af Europarådets menneskerettighedskommissær.

Blandt gæstetalerne er Montenegros præsident, Milo Djukanovic, OECD's generalsekretær, Donald Johnston, og præsidenten for Den internationale Rede Kors Komité, Cornelio Sommaruga.

Henning Gjellerod er rapportør under debatten om ekstremistpartier og -bevægelser i Europa.

Der er tre kandidater til den ny post som menneskerettighedskommissær. Alvaro Gil-Robles (Spanien), Gret Haller (Schweiz) og Monica Luisa Macovei (Rumænien).

Den foreløbige dagsorden er trykt på bagsiden. De offentliggjorte rapporter kan findes på internet-adressen http://stars.coe.fr

Fra den danske Europaråda-delegation deltager: Elisabeth Arnold (RV), Henning Gjellerod (S), Hanne Severinsen (V), Margrete Auken (SF), Per Stig Møller (KF), Helle Degn (S) og Sonja Albrink (CD) .

Delegationsformand og -næstformand er henholdsvis Henning Gjellerod og Hanne Severinsen. Henning Gjellerod er desuden næstformand for Forsamlingen. Helle Degn er formand for For samlingens økonomiske udvalg.

Under sessionen kan de danske medlemmer kontaktes ved henvendelse til delegationskontoret, tlf. 00 33 3 88 41 26 57. Nærmere oplysninger i øvrigt: tlf. 00 33 3 88 41 25 60.


side 2

Foreløbig dagsorden for efterårssessionen i Europarådets parlamentariske forsamling, Strasbourg 20.-24. september 1999:

Mandag den 20, september (kl. 15 - 19.30)

Åbning af sessionen

Aktiviteter i Forsamlingen siden juni-sessionen

Tale af Europarådets qeneralsekretær, Walter Schwimmer

Bioteknologi og intellektuel ejendomsret (doc. 8459)

Europæiske demokratiers imødegåelse af terrorisme

Tirsdag den 21. september (kl. 10 - 19)

Valg at russisk dommer til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Slovakiets opfyldelse af, medlemsforpligtelserne doc. 8496)

UNESCO (dec. 8501)

Meddelelse fra Ministerkomitéen til Forsamlingen, ved formanden for Ministerkomitéen, Islands udenrigsminister Halldor Asgrimsson, med efterfølgende spørgetid

Valg at Europarådets Menneskerettighedskommissær

Bæredygtig udvikling i Middelhavs- og Sortehavsområderne: det interparlamentariske Samarbejdes rolle (doc. 8498)

Behov for øget økonomisk samarbejde i Middelhaveregionen doc. 8348, 8356)

onsdag den 22. september (kl. 10 - 20)

OECD og verdensøkonomien (doc. 8465), herunder tale at OECD's generalsekretær Donald Johnston. Læs mere. Klik her ..

Sydøsteuropa og Kosovo i

Økonomisk genopbygning i Sydøsteuropa efter Kosovo-konflikten

Vurdering at den humanitære situation i forbundsrepublikken Jugoslavien, især i Kosovo og Montenegro

Tale af Montenegros præsident, Milo Djukanovic

Torsdag den 23. september (kl. 10 - 19)

Fortsat debat om Sydøsteuropa og Kosovo

Respekt for humanitær folkeret i Europa (doc, 8462), herunder tale af præsidenten for Den Internationale Røde Kors Komité, Cornelio Sommaruga

Seniorborgeres fremtid: beskyttelse, deltagelse og øget betydning (doc. 8461)

Kl. 19: Møde i Fælleskomitéen mellem Forsamlingen og Ministerkomitéen

Fredaq den 24. september (kl. 10.00 - 14.00)

Ekstremist-partier og -bevægelser i Europa: en trussel mod demokratiet

Nationale procedurer for udpegelse at kandidater til valg til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Valg af dommere til Den Europæiske menneskerettighedsdomstol (doc. 8460).


ref.:
Arne Madsen. Europarådets Pressekorrespondent
Bremerholm 6, 4., DK-1069 København K - tlf. +45 3314-1584