hd-indl-2_160.jpg (4061 bytes)Folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i maj 98 var spændende.


Jeg har bevaret klip et enkelt møde på Ll.Værløse Bibliotek den 19 maj 98, hvor repræsentanter for de forskellige politiske partier deltog, bl.a. fra Venstre, Konservative og SF.

EU-kommissær Ritt Bjerregaard var inviteret og havde sagt ja, men blev desværre forhindret i sidste øjeblik.

Desværre havde jeg ikke videobånd nok, så jeg koncentrerede mig om Helle Degns indlednings- og afslutningnstale samt spørgsmål, som til panelet fra tilhørere.

Vi var midt i en storkonflikt, så mødet blev ikke annonceret særlig godt, hvorfor antallet af tilhørere var begrænset til den trofaste skare af vælgerforeningsmedlemmer. Mødet var iøvrigt arrangeret af Venstres Vælgerforening og havde et par teknologiske problemer med lydanlægget.

Helle Degn deltog desuden i en tværpolitisk gruppe: Kvinder på tværs, som fik en rimelig dækning i bl.a. DK4-kanalen, hvorfra der findes et videoklip på ca. 10min (som vi endnu ikke har fået tilladelse til at bringe).

Der var også en del brochurer mv. - og nogle heraf var så fine, at jeg mener de bør bevares.

Endelig var der en fin debat, som også findes beskrevet.

ajourført: 29.12.2005